Wady wzroku i ich korekcja

Krótkowzroczność jest wadą wzroku spowodowaną tym, że odległość między rogówką a siatkówką jest zbyt duża. W takich przypadkach obraz tworzą się tuż przed siatkówką, co oznacza, że pacjent krótkowzroczny ma problemy z widzeniem przedmiotów znajdujących się daleko, ale nie z bliska. Im większym dana osoba jest krótkowidzem, tym bardziej musi ona zbliżyć się do obiektu, aby zobaczyć go wyraźnie. Krótkowzroczność można korygować za pomocą soczewek rozpraszających, czyli takich, które są cieńsze w centrum i grubsze na brzegach. Soczewki te, zwane również ujemnymi lub wklęsłymi, mają na celu skupienie obrazu na siatkówce i przywrócenie dobrego widzenia.

Nadwzroczność głównie jest spowodowana tym, że odległość między rogówką i siatkówką nie jest wystarczająco duża. W takich przypadkach obraz tworzy się tuż za siatkówką, co oznacza, że hyperop widzi rzeczy lepiej z daleka niż z bliska. Poprawienie jakości widzenia można osiągnąć za pomocą wymuszonej akomodacji, która może być męcząca na dłuższą metę. Jest to częsty problem i zazwyczaj towarzyszy mu uczucie zmęczenia oczu. Nadwzroczność jest korygowana za pomocą soczewek skupiających (cienkich na krawędzi i grubszych w środku), znanych również jako soczewki dodatnie lub wypukłe. Mają one na celu skupienie obrazu na siatkówce i przywrócenie obrazu z bliży.

Prezbiopia nie jest utratą ostrości obrazów, lecz naturalną zmianą w jakości widzenia, która dotyka wszystkich. Z czasem soczewka traci swą elastyczność, a zatem zdolność do zmian kształtu. Skutki tej zmiany są zwykle odczuwalne w wieku około 40 lat. Jak w przypadku źle zogniskowanego obiektywu aparatu, oko nie może osiągnąć prawidłowej ostrości obrazów. Optymalnym rozwiązaniem dla problemu prezbiopii są soczewki progresywne. Mają one na celu przywrócenie przejrzystego i wyraźnego widzenie na każdą odległość, bez konieczności ciągłej zmiany okularów. Górna część soczewki odpowiada za widzenie dali, środkowa część soczewki - widzenie odległości pośrednich, natomiast dolną część soczewki dedykowana jest widzeniu bliży.

Astygmatyzm jest wadą wzroku spowodowaną głównie przez niewłaściwą krzywizę rogówki. Osoby z astygmatyzmem mają nieprecyzyjne widzenie z bliska i z daleka. Ich widzenie nie jest zupełnie ostre i nie mogą one wyraźnie odróżnić pewnych kształtów i szczegółów lub zobaczyć wyraźnego kontrastu pomiędzy liniami poziomymi, pionowymi lub ukośnymi. Astygmatyzm może być połączony z innymi wadami wzroku jak myopia, hyperopia lub prezbiopia. Astygmatyzm jest bardzo powszechny wśród małych dzieci i może mieć negatywny wpływ na wyniki w szkole, gdyż powoduje mylenie liter i cyfr. Astygmatyzm koryguje się poprzez soczewki zakrzywione w różny sposób wzdłuż prostopadłych do siebie osi. Mają one różne grubości na krawędziach. Te soczewki są przeznaczone dla wyrównania wady rogówki i poprawienia osi astygmatyzmu.

Źródło: www.essilor.pl